STRONA W REALIZACJI

LISTA HONOROWA
Od pierwszej, inauguracyjnej wycieczki Exodusu na Zachód, a był to wyjazd do Paryża w maju 1991 roku, Prezesem Honorowym Klubu Exodus stał się dr.arch.TOMASZ FLORKOWSKI. To wybitny orator, krasomówca, redaktor Radia Zachód i autor szeregu książek, turystycznych, filozoficznych i poetyckich. replica watches uk Podróżując z nami, kilkakrotnie każdego roku, powiększał replicas de relojes nieustannie przewagę nad innymi turystami w ilości odbytych imprez Exodusu. Stał się główną twarzą, postacią i replicheorologidimarca.it osobowością biura. Jego codzienne poranne "homilie" w autokarze to niepowtarzalna klasyka. Doszedł już do liczby 54-ch wycieczek, kiedy niestety, niespodziewanie, replica watches wpadł w bezwzględne sidła nieuleczalnej choroby. Przez kilka kolejnych lat nie był już w stanie powiększyć swego turystycznego dorobku i w 2011 roku pożegnaliśmy go z wielkim bólem. Honorowym Prezesem Klubu Exodus pozostanie na zawsze.


Aktualnie zaszczytną funkcję Prezesa Klubu Exodus piastuje Koleżanka EWA SIKORA, legitymująca się udziałem w 61 wycieczkach Exodusu (stan na dzień 01.01.2015 rok). Oby nam długo panowała !

repliche orologi

Copyright by Biuro Podróży EXODUS S.J. | All rights reserved