DOOKOŁA BIAŁORUSI: PIŃSK,HOMEL,MOHYLEW,ORSZA,WITEBSK, POŁOCK,BRASŁAW,KREWA,MIŃSK,BRZEŚĆ
Imponujące dawne pałace polskich rodów magnackich na Kresach Wschodnich, dom Marca Chagalla w Witebsku, Dąb Napoleona w Opsie, Mińsk - stolica Białorusi, monumentalna twierdza brzeska.
Czas trwania: 7 dni
Terminy:
18.07.2019 - 24.07.20191699 PLN

Program:

01.dzień: 06.00 – wyjazd z Zielonej Góry - parking za Palmiarnią (wjazd od ulicy Piaskowej). Przejazd autostradą przez Poznań, Konin, Zgierz, Warszawa (można wsiadać na trasie po uzgodnieniu miejsca). Wyjazd z kraju: Terespol. Wjazd na Białoruś.
Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w Brześciu. Obiadokolacja. Nocleg.

02.dzień: 07.00 – śniadanie. 07.45 - wyjazd.  
Zwiedzanie PIŃSKA – kościół i klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie, pałac Butrymowiczów.
Zwiedzanie HOMELA – zespół pałacowo-ogrodowy Rumiancewów, pałac letni Rumiancewów, cerkwie, kaplica grobowa Paskiewiczów.
 
Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w Homelu. Obiadokolacja. Nocleg.

03.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie BYCHOWA
zamek hetmana Chodkiewicza i Sapiehów, późnorenesansowa synagoga.

Przystanek w HRUDYNÓWCE zespół pałacowo-parkowy hrabiego Tołstoja.
Zwiedzanie MOHYLEWA
katedra katolicka, zespół cerkwi prawosławnych, pałac arcybiskupów, pałac archirejów.

Przystanek w KNIAŻYCACH kościół podominikański fundacji Paców.
Zwiedzanie ORSZY zespół Kuteińskiego monastyru Bogojawleńskiego, kościół podominikański, klasztory bazylianów i trynitarzy.
Zwiedzanie SMOLAN ruiny zamku Sanguszków, klasztor dominikanów, cerkiew, grób Tomasza Zana.
Przystanek w JURCEWIE – zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich, Grabowskich i Druckich-Lubeckich. 

Około 20.00 – zakwaterowanie w hotelu w Witebsku. Obiadokolacja. Nocleg.

04.dzień: 07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie WITEBSKA – ratusz, kościół katolicki, klasztor bazylianów, pałac gubernatora, dom Marca Chagalla.
Przystanek w OBOLU
zespół pałacowo-parkowy Hrebnickich.
Zwiedzanie POŁOCKA
sobór św. Zofii, zespół Spaso-Jefrosinnijewskiego monastyru, kolegium i klasztor jezuitów, klasztory franciszkanów i bernardynów, dom Piotra I. 
Zwiedzanie GŁĘBOKIEGO
klasztor karmelitów, kościół św. Trójcy, klasztor bazylianów. 
Przystanek w UDZIELE
klasztor franciszkanów.  
Przystanek w MOSARZU
kościół fundacji Brzostowskich.  

Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w rejonie Brasławia. Obiadokolacja. Nocleg.

05.dzień: 07.00 – śniadanie. 07.45 – wyjazd.

Przystanek w OPSIEzespół pałacowo-parkowy pięknej i niewiernej Jadwigi ze Strutyńskich Ciechanowieckiej i Platerów, Dąb Napoleona.

Przystanek w WIDZACH ŁOWCZYŃSKICH zespół dworsko-ogrodowy Wawrzeckich i Mineyków.  
Zwiedzanie POSTAW – zespół pałacowo-ogrodowy Tyzenhauzów i Przeździeckich, zespół zabudowy Rynku.  
Przystanek w KOMAJACH – obronny kościół gotycki.  
Przystanek w ŁYNTUPACH – zespół pałacowo-ogrodowy Biszewskich.  
Przystanek w SMORGONIACH – kościół, dawny zbór kalwiński Zenowiczów. 
Przystanek w KREWIE – ruiny zamku książąt litewskich – miejsce zawarcia „unii krewskiej”.  
Przystanek w BORUNACH – kościół i klasztor bazylianów.  
Zwiedzanie HOLSZAN – ruiny zamku Sapiehów, klasztor franciszkanów.
Przystanek w WISZNIEWIE – kościół renesansowo-barokowy.
Przystanek w WOŁOŻYNIE – kościół klasycystyczny fundacji Tyszkiewiczów.

Zwiedzanie ZASŁAWIA
– kościół fundacji Przeździeckich, zbór kalwiński.

Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w Mińsku. Obiadokolacja. Nocleg.

06.dzień: 07.00 – śniadanie. 07.45 – wyjazd.

Zwiedzanie MIŃSKA  (stolica i największe miasto Białorusi) Plac Niepodległości, Ulica Niepodległości, Plac Zwycięstwa, Wyspa Łez, Biblioteka Narodowa, resztki zamku, archikatedra NMP, cerkiew św.Aleksandra Newskiego.

Około 20.00 – zakwaterowanie w hotelu w Brześciu. Obiadokolacja. Nocleg.

07.dzień: 07.00 – śniadanie. 07.45 – wyjazd.

Zwiedzanie BRZEŚCIATwierdza Brzeska, kościół Podwyższenia Krzyża z cudownym obrazem Matki Boskiej Ocalenia.
Wjazd do kraju: Terespol. Przejazd przez Warszawę, Zgierz, Konin, Poznań (autostrada).
Około 24.00 –
rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking za Palmiarnią.

W cenie:
  • autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) – około 3420 km
  • noclegi: 6 x hotele**/***, pokoje 2-osobowe z łaz/WC
  • wyżywienie: 6 śniadań + 6 obiadokolacji
  • pilot BP EXODUS
  • ubezpieczenie NW, KL, bagaż
  • podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
  • zestawy słuchawkowe (obowiązkowo) - 10 EUR
  • wiza białoruska - 200 PLN (płatne w biurze przed wyjazdem)
  • wstępy do obiektów turystycznych i przewodnicy lokalni – ok. 30 EUR
  • napoje do obiadokolacji

Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około 4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas niezależnych.

Copyright by Biuro Podróży EXODUS S.J. | All rights reserved