PERŁY BIAŁORUSI - DALEKIE KRESY
Czas trwania: 7 dni
Terminy:
25.09.2017 - 01.10.20171299 PLN

Program:

01.dzień: 06.00 – wyjazd z ZIELONEJ GÓRY - parking za Palmiarnią (wjazd od ulicy Piaskowej). Przejazd przez Poznań, Konin, Zgierz, Warszawa (autostrada - można wsiadać na trasie po uzgodnieniu miejsca). Wyjazd z kraju: Terespol. Wjazd na Białoruś. Około 20.00 – zakwaterowanie w hotelu w BRZEŚCIU. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.

02.dzień:  07.00 – śniadanie. 07.45 - wyjazd.  
Zwiedzanie PIŃSKA – kościół i klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie, pałac Butrymowiczów.
Zwiedzanie HOMELA – zespół pałacowo-ogrodowy Rumiancewów, pałac letni Rumiancewów, cerkwie, kaplica grobowa Paskiewiczów.
 
Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w Homelu. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.

03.dzień:  07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie BYCHOWA
zamek hetmana Chodkiewicza i Sapiehów, późnorenesansowa synagoga.

Przystanek w HRUDYNÓWCE zespół pałacowo-parkowy hrabiego Tołstoja.Zwiedzanie MOHYLEWA – katedra katolicka, zespół cerkwi prawosławnych, pałac arcybiskupów, pałac archirejów.
Przystanek w KNIAŻYCACH
kościół podominikański fundacji Paców.
Zwiedzanie ORSZY
zespół Kuteińskiego monastyru Bogojawleńskiego, kościół podominikański, klasztory bazylianów i trynitarzy.
Zwiedzanie SMOLAN
ruiny zamku Sanguszków, klasztor dominikanów, cerkiew, grób Tomasza Zana.
Przystanek w JURCEWIE – zespół pałacowo-parkowy Lubomirskich, Grabowskich i Druckich-Lubeckich. 

Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w Witebsku. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.

04.dzień:  07.00 - śniadanie. 07.45 - wyjazd.
Zwiedzanie WITEBSKA – ratusz, kościół katolicki, klasztor bazylianów, pałac gubernatora, dom Marca Chagalla. 
Przystanek w OBOLU
zespół pałacowo-parkowy Hrebnickich. 
Zwiedzanie POŁOCKA
sobór św.Zofii, zespół Spaso-Jefrosinnijewskiego monastyru, kolegium i klasztor jezuitów, klasztory franciszkanów i bernardynów, dom Piotra I.  
Zwiedzanie GŁĘBOKIEGO
klasztor karmelitów, kościół św.Trójcy, klasztor bazylianów.  
Przystanek w UDZIELE
klasztor franciszkanów.   
Przystanek w MOSARZU
kościół fundacji Brzostowskich.   Około 20.00 – zakwaterowanie w hotelu w rejonie Brasławia. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.

05.dzień:  07.00 – śniadanie. 07.45 – wyjazd.

Przystanek w OPSIEzespół pałacowo-parkowy pięknej i niewiernej Jadwigi ze Strutyńskich Ciechanowieckiej i Platerów, Dąb Napoleona.
Przystanek w WIDZACH ŁOWCZYŃSKICH
zespół dworsko-ogrodowy Wawrzeckich i Mineyków.  

Zwiedzanie POSTAW – zespół pałacowo-ogrodowy Tyzenhauzów i Przeździeckich, zespół zabudowy Rynku.  

Przystanek w KOMAJACH – obronny kościół gotycki.  

Przystanek w ŁYNTUPACH – zespół pałacowo-ogrodowy Biszewskich.  

Przystanek w SMORGONIACH – kościół, dawny zbór kalwiński Zenowiczów. 

Przystanek w KREWIE – ruiny zamku książąt litewskich – miejsce zawarcia „unii krewskiej”.  

Przystanek w BORUNACH – kościół i klasztor bazylianów.  

Zwiedzanie HOLSZAN – ruiny zamku Sapiehów, klasztor franciszkanów.

Przystanek w WISZNIEWIE – kościół renesansowo-barokowy.

Przystanek w WOŁOŻYNIE – kościół klasycystyczny fundacji Tyszkiewiczów.

Zwiedzanie ZASŁAWIA – kościół fundacji Przeździeckich, zbór kalwiński.
Około 20.00 – zakwaterowanie w hotelu w Mińsku. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.

06.dzień:  07.00 – śniadanie. 07.45 – wyjazd.

Zwiedzanie MIŃSKA  (stolica Białorusi) Plac Niepodległości, Ulica Niepodległości, Plac Zwycięstwa, Wyspa Łez, Biblioteka Narodowa, resztki zamku, archikatedra NMP, cerkiew św.Aleksandra Newskiego.
Około 20.00 –
zakwaterowanie w hotelu w Brześciu. Obiadokolacja za dopłatą. Nocleg.

07.dzień:  07.00 – śniadanie. 07.45 – wyjazd.

Zwiedzanie BRZEŚCIATwierdza Brzeska, kościół Podwyższenia Krzyża z cudownym obrazem Matki Boskiej Ocalenia.Wjazd do kraju: Terespol. Przejazd przez Warszawę, Zgierz, Konin, Poznań (autostrada). Około 00.00 – rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking za Palmiarnią.

W cenie:
 • autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) – około 3420 km
 • noclegi: 6 x hotel**/***, pokoje 2-osobowe z łaz/WC
 • wyżywienie: 6 x śniadanie
 • pilot BP EXODUS
 • ubezpieczenie NW, KL, bagaż
 • podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
 • zestawy słuchawkowe (obowiązkowo) - 10 €
 • 6 obiadokolacji (na życzenie) - zł
 • wiza białoruska - 200 zł (płatne w biurze przed wyjazdem)
 • wstępy do obiektów turystycznych i przewodnicy lokalni – około 30 €
 • napoje do obiadokolacji

Uwaga: przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około 4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas niezależnych.

Copyright by Biuro Podróży EXODUS S.J. | All rights reserved